نینوایان| وارد شوید| ثبت نام کنید

فردین زارعی

تاریخ: 15 تیر 1400
بازدید: 269

فردین زارعی

نوازنده، مدرس و سازنده ساز نی چوبی معروف به کویار اهل سنندج

ایشان در خصوص ساخت ساز نی از جنس چوب زحمات فراوانی کشیدند

که در این قسمت بخشی از نوشته های این استاد ارجمند تقدیم شما م گردد .

دوستان و هنرمندان گرامی و علاقه مندان موسیقی سنتی ایرانی بلخص ساز پر پیچ و تاب نی …

بسیار زجه زدیم بر اجری بهترین نوع صدا و جمله بندی نواها خواه ردیفی و خواه منطقه ای و با انواع مختلف سازها نی با سازندگان خوب کشورمان و همچین با ارایه نظریه فواصل و عدم مرجعیت جز ردیفهای ایرانی که هیچ جایگزین و تطبیقی برای آن نیست را دنبال کردیم و آلبو های را خدمتتان ارایه دادیم با فواصل مطبوع و نامطبوع که بسیار مورد اسقبال عزیزان و مخاطبین گرامی قرارا گرفت هدف از این همه اجراها اثبات نظریه فواصل . عدم  مرجعیت جز ردیفهای موسیقی و نوع ساز کوک و نا کوک بود که همانطور که خدمتتان ارایه کردیم ساز کوک بسیار بسیار تاثیر گذار است برای یک نوازنده خوب نی تا ساز ناکوک و در این خصوص ساز نی چوبی معاصر را با انواع چوب مورد امتحان قرار دادیم و توانستیم سازی کاملا دقیق با انواع ماشین آلات صنعتی ساخته و سوراخها را بر اساس سینوسی sol با محاسبه ریاضی آماده کنیم که بسیار دقیق و خارج از نوع الگو و لهجات ردیفی می باشد که مشغول به ثبت رساندن و تولید آن میباشیم …

Dear Friends and Artists and Traditional Iranian Music Enthusiasts
Very crying out talked to reward the best sound and the wording Nvaha either an array or an area with a variety of instruments like the ney with the creators of the good of our country and also the theory of intervals and no authority other than the rows of Iran is no alternative and adaptive to not follow We presented our albums to the pleasant and unpleasant distances that were very popular with loved ones and audiences. The purpose of all these performances is to prove the distance theory. No authority except rows music and kind of keyed and non-keyed was as inviting as we had homemade cook very, very impressive for a good musician reed to the instrument out of tune and in this regard, Ney made contemporary with wood types tested were

ساز نی نه یک لوله صوتی بلکه هر بند یک مخزن هوا و لوله صوتی و هر گره یک کمپرس هوا میباشد و این کمپرس به شکلهای مختلف با حالتهای مختلف طراحی و ساخته می شود عکس های را از نحوه ساخت سازها جهت مشاهده خدمتتان ارایه میدهیم.

The instrument is not an audio pipe, but any strap of an air reservoir and an acoustic tube and each node is an air compressor. This compress is designed and constructed in different shapes with different shapes. We provide photos of how to build tools for your service

و این سازها کاملا بر اساس تناسب سینوسی sol و بسیار کوک و داری فواصل بسیار معتدل و نه بر اساس الگو طراحی شده است و نت به نت سوراخها کاملا منطبق با ساز پیانو و کاملا موزون و ژوست میباشد که به زودی نمونه های ساخته شده و کامل آن در کوک های مختلف خدمتتان ارایه داده ایم..

These instruments are entirely based on a solo, tune-fit, and very temperate distances, not based on the pattern, and the net notes of the holes are completely in line with the piano-tunes, full-blown and brilliant, which will soon be completed and complete. We have provided you with various cookies.

برانیم به زودی که ویار ۲را با فواصل غربی بدون ربع پرده چون کوال ترکی به صورت هفت بند و با یک نت بیشتر نسبت به نی و که ویار ۱ و با شیوه نوازندگی نی ایرانی (دندان) آماده سازیم…

 Soon, kauyar 2 with western distances without a quadruple curtain, like a Turkish Kuala Lumpur, with a net more than straw, which we prepare for the Persian way of playing the teeth

مزایای که ویار (نی چوبی) نسبت به نی:

 

Benefits of a kauyar (woody nay) than straw

 

۱.دوام و ماندگاری ساز در بلند مدت و عدم پیچش و ترکیدن ساز در فصول و مناطق مختلف

۲.موزون و بالانس کردن که ویار که در نی به علت رشد طبیعی به صورت اتفاقی مقدور است. 

۳. موزون بودن ۵ صدا از لحاض نوانس و شدت صدا بدون عضله و فیگور گرفتن زبان.

۴.اکو و ریورو بسیار دلنشین طبیعی چوب از لحاظ فرکانس صدا نسبت به ساز نی..

۵.عایق کاری کامل که ویار در برابر سرما و گرما …

۶.شفافیت بسیار زیبای که ویار بخصوص در ۲ صدای اوج و غیث.

۷. دلنشین بودن فواصل ساز که بر مبنای محاسبه ریاضیی و اصول سینوسی سل  طراحی شده

۱. Long and long lasting and non-twisting and bursting mechanism in different seasons and areas

۲. Mozone and balancing that the violet that is possible in the strain due to natural growth is accidental.

۳. Voiceover of 5 voices and the intensity of the sound without muscle and tongue.

۴. Coco and River is a very nice natural wood in terms of the frequency of sound compared to the reed mechanism.

۵. Full insulation, which protects against heat and cold.

۶. Awesome clarity, which is especially true at 2 highs and sound

۷. Delightful intervals designed based on mathematical calculation and sinusoidal principles of tuberculosis

ضمن ارزوی توفیق و تندرستی برای استاد عزیز فردین زارعی .

نینوایان

دیدگاه‌ها

رفتن به بالای صفحه

۰۲۱۲۲۰۲۷۴۶۶
با ما در تماس باشید

تمامی حقوق این سایت متعلق به نینوایان می باشد.
Copyright © 2023 neynavayan.ir